bot. s.

thyme.

s.

θύμον եւ θῦμα . Ուռուցուկ խոտ, որ է զոպայ, ծոթրին, ծաթրին. եւ նմանութեամբ, Ուռոյցք, պալար, խաղաւարտ։ Գաղիան.։ cf. ԹԻՒՄ, կամ թումա.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Երէցաւուրց

Ծերաւուրց

Կիսաւուրցն

Մուրց

Մուրցացի

Պարխուրց

Տղայաւուրց

Voir tout