s.

low birth, ignobility;
vileness.

s.

δυσγένεια ignobilitas որ եւ ՉԱԶԳԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ կամ ՉԱԶԳՈՒԹԻՒՆ. Ապատոհմութիւն, անմասն գոլն յազնուականութենէ.

Անցանելով ըստ սահման բնութեան՝ անկանիցիմք ի չազնուութիւն. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 21։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif չազնուութիւն չազնուութիւնք
accusatif չազնուութիւն չազնուութիւնս
génitif չազնուութեան չազնուութեանց
locatif չազնուութեան չազնուութիւնս
datif չազնուութեան չազնուութեանց
ablatif չազնուութենէ չազնուութեանց
instrumental չազնուութեամբ չազնուութեամբք