adj.

made of raisins.

adj.

ՉԱՄՉԵԱՅ ՉԱՄՉԵՂԷՆ. Կազմեալն ի չամչոյ. եւ ըստ յն. եւ եբր. նոյն իսկ չամիչն կամ ողկոյզ չամչի.

Ետուն նմա կոտոր մի պաղատտաց, եւ երկուս չամչեայս։ Հարիւր չամչեայ եւ հարիւր արմաւ. (՟Ա. Թագ. ՟Լ. 12։ ՟Բ. Թագ. ՟Ժ՟Զ. 1։)

Սիրէին կտապս չամչեղէնս». (Ովս. ՟Գ. 1.) յն. չամչով. եբր. խաղողով.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif չամչեղէն չամչեղէնք
accusatif չամչեղէն չամչեղէնս
génitif չամչեղինի չամչեղինաց
locatif չամչեղինի չամչեղէնս
datif չամչեղինի չամչեղինաց
ablatif չամչեղինէ չամչեղինաց
instrumental չամչեղինաւ չամչեղինաւք