s.

insupportable yoke, unsufferable grievance.

s.

Բեռն չար, ծանր եւ անտանելի.

Հրամայեցեր առնուլ փոխանակ չարաբեռնութեանցն զբարիոք եւ զհանգստաւէտ բեռն եւ լուծ պատուիրանաց քոց. (Սարկ. աղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif չարաբեռնութիւն չարաբեռնութիւնք
accusatif չարաբեռնութիւն չարաբեռնութիւնս
génitif չարաբեռնութեան չարաբեռնութեանց
locatif չարաբեռնութեան չարաբեռնութիւնս
datif չարաբեռնութեան չարաբեռնութեանց
ablatif չարաբեռնութենէ չարաբեռնութեանց
instrumental չարաբեռնութեամբ չարաբեռնութեամբք