adj.

ill-contrived, malignant, spiteful, malevolent, worst of all;
— երիվար, untameable horse.

adj.

Որոյ գլուխն է չար. չարաբարոյ. եւ Որ գտանի գլուխ չարի կամ չարաց եւ չարեաց.

Ասէ ցսուրբն, չարագլուխ, եւ ամենայն կախարդութեամբք լի։ Ե՛րթ յետս չարագո՛ւխ վիշապ։ Ո՛վ չարագլուխ ծեր. (ՃՃ.։)

Գնա՛ անիծեալ եւ չարագլուխ աղքատ. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ։)

Չարագլխին ջափրի տեսեալ զնոսա. (Ուռպ.։)

Երիւար չարագլուխ. (Ոսկիփոր.։)