adv.

maliciously, malevolently.

adv.

κακούργος malefice, scelerate, vafre. Իբրեւ չարագործ. չարութեամբ. դաւով.

Քանզի զառ ի յօրինացն իւրեանց վնասս մատուցանելով՝ ոչինչ օգտեցան, չարագործաբար յարտաքին օրէնսն փոխէին. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 38։)

cf. Չարաբար։