adj.

very painful or oppressive.

adj.

Չարաչար կսկծեցուցիչ. դժնդակ.

Յայնչափ դառն եւ չարակսկիծ կտտանացն ոչ զանգիտեալ զարհուրեցաւ. (Ճ. ՟Բ.։)

Չարակսկիծ սառամանօք լցեալ. (Ոսկիփոր.։)