s.

pain, suffering;
ill usage.

s.

κακοπάθεια vexatio, molestia, erumna, calamitas, labor. Կրելն զչարիս. եւ Չարաչար կիրք. տառապանք. վիշտ. չարքաշութիւն.

Բազում արտասուօք եւ հեծութեամբ եւ չարակրութեամբ դատեսցիս մինչեւ ի մահ։ Զամենայն չարակրութիւնս սիրեսցես։ Գետնախշտութիւն եւ պահք եւ աղօթք եւ չարակրութիւն։ Բազում (տպ. յոյժ) չարակրութեամբ լեալ ես դու ի կեանս քո. (Վրք. հց. ՟Զ. ՟Ը. ՟Ժ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif չարակրութիւն չարակրութիւնք
accusatif չարակրութիւն չարակրութիւնս
génitif չարակրութեան չարակրութեանց
locatif չարակրութեան չարակրութիւնս
datif չարակրութեան չարակրութեանց
ablatif չարակրութենէ չարակրութեանց
instrumental չարակրութեամբ չարակրութեամբք