adj.

disastrous, dismal, very grievous;
baleful, atrocious, ferocious.

adj.

Որ ինչ ունի զչար շշուկ. չարաղէտ. բօթալից. դժնդակ. անողորմ (ինչ, եւ ոք).

Ըմբռնեցաւ ի չարաշշուկ գործս ապականութեան. (Ճ. ՟Գ.։)

Ի թաքստի էր վասն չարաշշուկ եւ դառն տանջանացն։ Ի ձեռն չարաշշուկ դահճացն. (Ճ. ՟Ա.։)

Զչարաշշուկ զչարիմաց խորհուրդս. (Յհ. կթ.։)

Չզանգիտել ի չարաշշուկ մահուանէ անտի. (Սարգ. յկ. ՟Բ։)

Ծախեալ լինէին ի ձեռն չարաշշուկ եւ մահահոտ գարշութեան. (Ոսկ. լուս.։)