adj.

pestiferous, venomous, pernicious, deadly.

adj.

Որոյ շունչն է չար եւ վնասակար. մահառիթ. դժնդակ.

Ամենեքին մեռեալ էին (ի վիրապի անդ) վասն չարաշունչ դառնութեան տեղւոյն. (Ագաթ.։)

Մի՛ զարհուրիր ի չարաշունչ մահուանէ անտի. (Ճ. ՟Գ.։)

Որ ի ձեռն մարգարէին եղիսէի օրհնեցեր զջուրն չարաշունչ եւ մահացու. (Մաշտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif չարաշունչ չարաշունչք
accusatif չարաշունչ չարաշունչս
génitif չարաշնչոյ չարաշնչոց
locatif չարաշունչ չարաշունչս
datif չարաշնչոյ չարաշնչոց
ablatif չարաշնչոյ չարաշնչոց
instrumental չարաշնչով չարաշնչովք