s.

impiety;
heresy;
idolatry.

s.

Չար պաշտօն, եւ Պաշտօն չարի. չարափառութիւն. մոլորութիւն չար. գրի եւ Չարապարշտութիւն.

Արիոսի գտանիս չարապաշտութեանն զուգաձայն։ Եւ սորա (բէլայ) խաւար չարապաշտութեանն զբոլոր տիեզերս ընդ իւրեւ կալեալ կուրացոյց։ Ուղղաձիգ արարեալ ջաղխեսցուք զվեհագոյն եւ զգերակացեալն ի նոսա չարապաշտութեանն ագամ (զգլուխ չար աղանդոյն). (Յհ. իմ. երեւ. եւ Յհ. իմ. պաւլ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif չարապաշտութիւն չարապաշտութիւնք
accusatif չարապաշտութիւն չարապաշտութիւնս
génitif չարապաշտութեան չարապաշտութեանց
locatif չարապաշտութեան չարապաշտութիւնս
datif չարապաշտութեան չարապաշտութեանց
ablatif չարապաշտութենէ չարապաշտութեանց
instrumental չարապաշտութեամբ չարապաշտութեամբք