adj.

fatal, sinister.

adj.

Որ ինչ պատահի իբր չար. ձախող. վնասակար.

Կշռակի եւ չափաւոր գոյութեամբն ի մէջ երկոցունց չարապատահ դժնդակութեանցն զուարճացեալ. (Պիտ.։)