adj.

Տգեղ պատկերաւ կամ տեսլեամբ. գարշատեսիլ. ձառադէմ.

Պատրաստեաց զմանուկն՝ չարապատկեր ծնանիլ. (Նոննոս.։)

Թշնամանէր զնա, գարշերես՝ օտարակերպ՝ եւ չարապատկեր ասելով. (Տէր Իսրայէլ. մայ. ՟Թ.։)