adj.

unheard of.

Ոչ լուեալ. չիմացեալ. եւ ոչ լուեալ գոլ.

Չլուեալ այնուհետեւ այր ընկերի բարբառոյ. (Ագաթ.։)

Ի չքմեղս լինելով՝ չլուելոյն առնէր (ռմկ. չլսելու զարկաւ. չիլսեցի կըսէր). (Բուզ. ՟Ե. 24։)