va.

to guard, to keep, to defend.

ն.

ՊԱՀՆԱԿԵԼ. Պահ ունել. պահարկել. պահպանել.

Հազիւ պահնակել պաշտպանել կարէին միայն զտեղի կացոցի կարաւանին իւրեանց։ Անխզելի զմիտս իւր ի չարութենէն պահնակեալ պատրաստէր. (Յհ. կթ.։)