adj.

cf. Պահացող;
keeping, preserving.

cf. ՊԱՀԱՑՈՂ. ա. νηστεύων jejunans.

Մի՛ երեւեսցիս մարդկան իբրեւ զպահօղ. (Մտթ. ՟Զ. 18։)

Էր սա այր կեղծաւոր, եւ երեւեցուցանէր ինքն զանձն իւր մարդկան պահող. (Բուզ. ՟Զ. 8։)