cf. ՊԱՀԱՊԱՆ. Պատեալ պաշարեալ պահպանօք (ա՛յլ ձ. պահապանօք). (՟Գ. Մակ. ՟Գ. 16։)

Ի տնկագործութեան առաքինութեանցն ... գործօնեայ է նոցա եւ պահապան։ Ի վեր համբարձ զաշխարհ իբր պահպանօք. եւ պահպանօք իւրովք զօրութեամբք ամրացուցեալ։ Ճանապարհն այն (առաքինութեան) պարիսպ է եւ պահպան այնոցիկ՝ որ ապրելն կարեն ոգիք. (Փիլ. այլաբ.։ եւ Փիլ. տեսիլ աբր. եւ Փիլ. լին. ՟Գ. 27։)

Նոյն պահեցար ի զինուորաց՝ պահպան անքուն Իսրայէլի. (Յիսուս որդի.։)

Հայրենի սովորութեանցն հաւաստի պահպանք. (Ածաբ. մակաբ.։)

Հեթանոսացն պահպան անուն Ասորեստանեայցն (այսինքն շամրտացւոց)։ Խորանի մարմնոյս՝ պահպանաւ հոգւոյս։ Զքո յարմարեալ տաղաւարս պահպանաւ ոգւոյս. (Նար. ՟Ժ՟Դ. ՟Ժ՟Թ. ՟Ձ՟Դ։)

ՊԱՀՊԱՆ. որպէս Գրապանակ.

Վասն պահպանաց (կամ պահապանաց). երդմունս իմն եւ պահպանութիւնս գրեն. (Կանոն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անպահպանաբար

Անպահպանապէս

Անպահպանութիւն, ութեան

Հրապահպանակ

Պահպանակ, աց

Պահպանական

Պահպանակից

Պահպանանամ, ացայ

Պահպանապետ

Պահպանարան, աց

Պահպանեմ, եցի

Պահպանեցուցանեմ, ուցի

Պահպանիմ, եցայ

Պահպանիչ, նչաց

Պահպանող, աց

Պահպանողական

Պահպանոց, աց

Պահպանութիւն, ութեան

Voir tout