adj.

ՊԱՀՊԱՆԻՉ ՊԱՀՊԱՆՈՂ. Որ պահպանէ. պահապան. եւ Փրկիչ. որպէս σωτήρ servator. եւ Տեսուչ.

Պահպանիչ եւ յոյս հաւատացելոց, Քրիստոս Աստուած մեր. (Ժմ.։)

Զծառն կենաց տնկեաց յեկեղեցւոջ. եւ փոխանակ սրովբէիցն զքահանայս կացոյց պահպանողս. (Նար. յովէդ.։)