adv.

bestially, brutally.

adv.

Որպէս զպաճարս. անասնաբար. անբանաբար. հայվան կիպի.

Մտաւորն, որ պաճարապէս անփորձաբար նմանեաց, մարդ ի պատուի էր, եւ ոչ իմացաւ. (Անյաղթ հց. իմ.։)

Յօժարիմ գրել զդատապարտութեանս կռուփ, քան պաճարապէս լռել. (Լմբ. պտրգ.։)