va. vn.

to speak elegantly;
to overload a discourse with ornament.

ՊԱՃՈՒՃԱԲԱՆԵԼ. Պերճաբանել զարդուք բանից. ճոռոմաբանել ճարտասանօրէն.

Դրուատեն զգովեստ, զաշխարհն եւ զազգն պաճուճաբանելով. (Խոր. հռիփս.։)