vn.

to curdle, to coagulate as cheese.

չ.

ՊԱՆՐԱՆԱԼ. τυρεύομαι, τυρόομαι in caseum cogor, densor, coagulor. Պանիր լինել. մակարդիլ. թանձրանալ. պանիր դառնալ՝ կտրիլ.

Ոլորունք կաթինն պանրացեալ խնուցու զցնցուղ ստեանն. (Ճ. ՟Գ.։)

Խախացն ոչ այլ ինչ է, այլ ի նոյն կաթանէ յորովայնի գառինն պանրացեալ. (Սանահն.։)