s.

milk-diet, fasting on lacteal products.

s.

τυροφαγία (պանրակերութիւն). գրի եւ ՊԱՆՐՈՒՏԷ, ՊԱՆԴՐՈՒՏՈՒ. Շաբաթապահք յունաց՝ առանց միս ուտելոյ՝ ճաշակմամբ պանրոյ եւ կթոյ. մսկտուր.

Ասել՝ թէ աւանդ է մեր այս շաբաթ միս չուտել. եւ այս է որ պանրուտէ անուանի. (Տօնակ.։)

Զվերջին բարեկենդանն պանրուտոյառնել. (Ասող. ՟Բ. 6։)

Որ վասն պանրուտոյ էիք հարցեալ. ընդէ՞ր հոռոմք պանրուտոյ առնեն, եւ հայք ոչ առնեն. (Ոսկիփոր.։)

Զերկու շաբաթն մսուտու, եւ պանրուտու եդին. (Տօնակ.։)

Վասն հնգօրեայ պահոցն պանդուտուին՝ պարտ էր թէ եւ զայն բնաւ ոչ ուտէիք. (Ուռհ.։)