s.

swelling, tumour.

Բառ անյայտ. թերեւս որպէս Պաղպաջ. պալար ի մարմնի. ուռոյց կամ ուռուցեալ.

Ոտք քո ոչ փապարեցան. թերեւս բոկ շրջէին, եւ ոչ կեղեքեալ վիրաւորէին պաշպաճ անկանելով. (բշտելով). (Վրդն. օրին.։)