s.

worship, adoration;
service;
— առնուլ, to be served or ministered to.

s.

λατρεία, λειτουργία, θεραπεία cultus, liturgia, officium, ministerium. Պաշտելն, ըստ ամենայն առման. պաշտելութիւն. cf. ՊԱՇՏՕՆ, տաման.

Հանգուցեալ եղիցին հոգւով՝ պաշտմամբ հաճութեանն. (Յճխ. ՟Ի՟Գ։)

Այն ինչ լինէր նոցա ի պաշտմանէն հանգչել։ Կանգնեցան եւ կացին ի սովորական պաշտմանն։ Զսպաս պաշտմանն դու տարար. (Եղիշ. ՟Ը։)

Մշտնջենաւոր պաշտմամբ կատարէր զկանոնն։ Զնոցայն խայտառակելով զպաշտմունս (կամ պաշտամունս). (Խոր. ՟Գ. 49. եւ 65։)

Փոխեցան յօրինական պաշտմանէն ի հոգեւորն. (Կիւրղ. ղկ.։)

Անկանիք ասէ ի պաշտմանէ ... ոչ թոյլ տայ ձեզ պաշտել զնա զոհիւք։ Մաշին դողմամբ պաշտմունք վիշապին. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 7։ եւ Ոսկ. ի նեռն.։)

Արքունական պատուով, եւ պաշտմամբ լաւագունիւ առ ի նմանէ մեծարեցայ. (Յհ. կթ.։)

Արժանաւորապէս պաշտմամբ պատուեալ. (Նար. ՟Հ՟Ե։)

Ի փրկագործութենէ պաշտման խնկարկութեանն. (Լմբ. պտրգ.։)

Ի խորհուրդ պաշտման պաղատանաց. (Ժմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պաշտումն պաշտմունք
accusatif պաշտումն պաշտմունս
génitif պաշտման պաշտմանց
locatif պաշտման պաշտմունս
datif պաշտման պաշտմանց
ablatif պաշտմանէ պաշտմանց
instrumental պաշտմամբ պաշտմամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մեծապաշտումն, ման

Voir tout