ն.

φιμόω capistro, os obturo. Տալ պապանձել. ափիբերան առնել. ըմբերանել. սանձել. պապանծեցնել.

Պապանձեցոյց զսադուկեցիսն։ Բարեգործացն պապանձեցուցանել զանզգամ մարդոց զանգիտութիւն. (Մտթ. ՟Ի՟Բ. 34։ ՟Ա. Պետ. ՟Բ. 15։)

Լռութիւն երկնաւորին բերանոյ զնա պապանձեցուսցէ. (Նար. ՟Հ՟Զ։)

Պապանձեցոյց Տէր զգոռոզն մահարար. (Տաղ.։ 1)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես պապանձեցուցանեմ
դու պապանձեցուցանես
նա պապանձեցուցանէ
մեք պապանձեցուցանեմք
դուք պապանձեցուցանէք
նոքա պապանձեցուցանեն
Imparfait
ես պապանձեցուցանեի
դու պապանձեցուցանեիր
նա պապանձեցուցանէր
մեք պապանձեցուցանեաք
դուք պապանձեցուցանեիք
նոքա պապանձեցուցանեին
Aoriste
ես պապանձեցուցի
դու պապանձեցուցեր
նա պապանձեցոյց
մեք պապանձեցուցաք
դուք պապանձեցուցէք
նոքա պապանձեցուցին
Subjonctif
Présent
ես պապանձեցուցանիցեմ
դու պապանձեցուցանիցես
նա պապանձեցուցանիցէ
մեք պապանձեցուցանիցեմք
դուք պապանձեցուցանիցէք
նոքա պապանձեցուցանիցեն
Aoriste
ես պապանձեցուցից
դու պապանձեցուսցես
նա պապանձեցուսցէ
մեք պապանձեցուսցուք
դուք պապանձեցուսցջիք
նոքա պապանձեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ պապանձեցուցաներ
դուք մի՛ պապանձեցուցանէք
Impératif
դու պապանձեցո՛
դուք պապանձեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու պապանձեցուցանիջիր
դուք պապանձեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու պապանձեցուսջի՛ր
դուք պապանձեցուսջի՛ք