s.

muteness, speechlessness.

s.

Պապանձիլն. կարկումն.

Պապանձումն Զաքարիայի ի թշրին ամսոյ էր. (Ուռհ.։)

(Շրթունք Զաքարիայի) բանիւն իւրեանց մատնեցան ի պապանձումն, զի ուսցին զծանրութիւն. (Եփր. համաբ.։)

Զաքարիաս զի եհարց երկմտութեամբ, զդատապարտութիւն ընկալաւ պապանձմամբն. (Եփր. ի ծն. քրիստոսի.։)

Բա՛ց զբերանոյ իմոյ զպապանձմունս յամօթոյ անօրէնութեան. (Սարկ. աղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պապանձումն պապանձմունք
accusatif պապանձումն պապանձմունս
génitif պապանձման պապանձմանց
locatif պապանձման պապանձմունս
datif պապանձման պապանձմանց
ablatif պապանձմանէ պապանձմանց
instrumental պապանձմամբ պապանձմամբք