s.

old woman, beldam.

s.

γραῦς, πρεσβυτέρα, πρεσβύτης anus, natu major femina. Կին ծերացեալ կամ անցեալ զաւուրբք.

Դարձեալ նստցին ծերք եւ պառաւունք ի հրապարակս Երուսաղէմի. (Զաք. ՟Ը. 4։)

Մխիթարեսջի՛ր զպառաւունս իբրեւ զմարս։ Պառաւանց նոյնպէս ի զգաստութեան. (՟Ա. Տիմ. ՟Ե։ Տիտ. ՟Բ. 3։)

Պառաւն զգէսն փետէր. (Փիլ. յովն.։)

Զրուցեն զսմանէ եւ պառաւունք։ Զմտա՛ւ ած զտղայոց ողբումն, զծերոց ստիպով եւ զպառաւանց վարելոց յօտարութիւն. (Խոր. ՟Բ. 58։ Փարպ.։)

Ռամկական է ասելն.

Ի յամուլ եւ ի պառաւ կնոջէն. (Ի գիրս առաքին.)

Եւ տեսեալ որդին պառաւոց (այսինքն ծերացելոց՝ Զաքարիայ եւ Եղիսաբեթի), ազդէր յականջս ժողովրդոց. (Տաղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պառաւական

Պառաւիմ, եցայ

Պառաւորդի

Պառաւութիւն, ութեան

Voir tout