vn.

to lie down.

ձ.

ՊԱՌԻԿԻՄ կամ ՊԱՌԿԻՄ. Բառ ռմկ. որպէս Պառակիլ. ընկողմանիլ.

Ոչ երբէք տեսաք զնա պառիկեալ, եւ կամ գինի արբեալ. (Վրք. հց. ձ։)

Վաստակեցաւ մանուկն, եւ պառկեցաւ. (Հ. հոկտ. ՟Ժ՟Բ.։)

Ձի որ սնգի ի պառկել եւ ի հանգչել, եւ յուշ պառկի, լաւն այն է. (Վստկ.։)