bot. s.

American bindweed, liane;
— կարմրածաղիկ, quamoclit, scarlet convolvulus, red jasmine.

s.

Պատաղիճ. բաղեղն. եւ Ամենայն բոյս՝ որ պատատի.

Ընդ գետինն տարածելոյ պատատուկ խոտն. (Մեսր. երէց.։)

Պատատուկ. բաղեղն, լապլապ, սարմաշուխն. (Բժշկարան.։)