cf. Պատար.

adj.

Պատարեալ. լի եւ զեղուն. ծայրալիր. լիակատար. լեփ լեցուն.

Վաստակեցան թիկունք բեռնակրացն ի պատարուն ի սակառիսն. (Եղիշ. խաչել.։)

Պատարուն բոլորն իսկ լցեալ իմաստութեամբ։ Պատարուն եւ լի զնախախնամութեանցն առեալ տանի շնորհ. (Պիտ.։)

Պատարուն գոլով ծայրագունիւ իմաստութեամբ. (Շ. հրեշտ.։)

Զիա՞րդ ունայնացաւ պատարունն։ Որ զանբարբառ բոլորակ լուսնին՝ կարգես ունայնս եւ պատարունս. (Նար. ՟Խ՟Ը. եւ ՟Կ՟Գ։)

Զերրորդն թիւ պատուեցին՝ պատարուն զնա գտեալ, ունելով սկիզբն՝ միջութիւն եւ կատարած. (Մագ. ՟Ե։)

Ունէր զմարմնական վայելչութիւնս լի եւ պատարուն. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ա։)

Զծաղրածուս, եւ զվէսս, եւ զպատարունս չարութեամբ։ Խռովութեամբ եւ չարութեամբ լի եւ պատարուն եղեւ երկիր։ Պատարուն եղեալ ահիւ եւ խնդութեամբ. (Սարկ. հանգ.։ Լաստ. վերջաբ։ Երզն. մտթ.։ 6)