s.

warrior, fighting-man, combatant, belligerent;
enemy, adversary;

adj.

warlike, fit for war.

adj.

πολεμιστής, πολέμιος bellator, inimicus, hostis, infestus, infestissimus. Պատերազմօղ թշնամի. ոսոխ. դիմամարտ. տիւշմէն, հասիմ.

Այժմ մարդոյն՝ վասն որ կայ ի նմա չարն, թշնամի եւ պատերազմիչ լինել ցամաքայնոցն (կենդանեաց) եւ թռչնոցն. (Փիլ. լին.։)

Աստուածամարտ է, եւ սրբոց հարց պատերազմիչ։ Աստուածն բան, սատանայի պատերազմիչն, տիեզերաց ազատութիւնն. (Աթ.։)

Զամենեցունց իշխեցօղսն (զինքնակալս) յայնմ ժամանակի պատերազմիչս ունէին. (Պրպմ.։ 1)