s.

ՊԱՏԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ՊԱՏԿԱՆՈՒՄՆ. ἑφάρμοσις, ἑφαρμογή convenientia, commissura. Պատկանաւորութիւն, եւ Պատկանիլն.

Արդ զի եղիցի պատկանութիւն, այսինքն ըմբոն եւ կարող հասումն, պարտ է գիտելումն ոչ շարժիլ. (Սահմ. ՟Ա։)

Ամենայն սէր, ամենայն պատկանումն. (Դիոն. ածայ.։)

Ընդ նմին պատկանութեամբ գեղազարդեցին (այսինքն զայլ մասունս սրբոց խաչափայտին). (Նար. խչ.։)

Եթէ ի բացատրութեանն պատկանութիւն ոք նայեսցի. (Սկեւռ. լմբ.։)

Յաղագս ամենայն անդամոցն (ի գլուխն) պատկանութեանն. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատկանութիւն պատկանութիւնք
accusatif պատկանութիւն պատկանութիւնս
génitif պատկանութեան պատկանութեանց
locatif պատկանութեան պատկանութիւնս
datif պատկանութեան պատկանութեանց
ablatif պատկանութենէ պատկանութեանց
instrumental պատկանութեամբ պատկանութեամբք