s.

portrait-painting;
description, painting;
iconography.

cf. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ըստ ամենայն առման). εἱκονογραφία pictura, delineatio, descriptio.

Աննմանս միմեանց համարեսցի զսրբոցն իմացութեանց յասացելոցն պատկերագրութեանց։ Զաստուածայնոյ իւղոյ ունելով վերաշարժականսն զօրութիւնս ըստ նշանակականի պատկերագրութեանն. (Դիոն. երկն. եւ Դիոն. եկեղ.։)

Տեսարան, յորում յիշատակէր քաջացն անմոռանալի քաջութիւնք՝ ի բազմութենէ պատկերագրութեանցն ցուցելոց. (Պիտ.։)

Ի բազմաստուած մոլորութեան պատկերագրութեանն պղծեցին զամենայն նիւթ. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատկերագրութիւն պատկերագրութիւնք
accusatif պատկերագրութիւն պատկերագրութիւնս
génitif պատկերագրութեան պատկերագրութեանց
locatif պատկերագրութեան պատկերագրութիւնս
datif պատկերագրութեան պատկերագրութեանց
ablatif պատկերագրութենէ պատկերագրութեանց
instrumental պատկերագրութեամբ պատկերագրութեամբք