s.

ray, brightness.

s.

ՊԱՏՇԷԿ կամ ՊԱՏՇԷՆ. Շող. ճաճանչ, զի ուր ասի՝ Իմ. ՟Է. 25.

Քանզի ճաճանչ է աստուծոյ զօրութեան, եւ ծագումն ճշմարիտ փառաց ի լս. (հին ձ. դնի պատշէկ, կամ պատշէն) (որպէս ճաճանչ)։

Ըստ նմին եւ (Գր. տղ. թղթ.)

Իբրեւ պատշէն իմն եւ ճանաչ անեղին զօրութեան կաթեցեալ յարարածս։