adj.

frank, bold;

adv.

openly, confidently.

adj. adv.

Պարզ երեսօք, էրէսը ճերմակ.

Պարզերես առաջի Աստուծոյ կացուցանէ. (Վրք. հց. ՟Ի՟Ա։)

Որպէս զի համարձակութեամբ եւ պարզերես կացջիք առաջի աւանդողին ձեր զտաղանդ պատուիրանին. (Շ. ընդհան.։)