s.

simplicity, good nature, artlessness, plainness, sincerity, candour, ingenuousness;
foolish credulity, singleness, silliness, simplicity.

cf. Պարզամտութիւն.

Զխոնարհամտութիւն հարկաւոր եցոյց եւ զպարզամտութիւն. (Բրս. հց.։)

Մարդոյն ի պատմութենէ յանգուցեալ՝ թողութիւն շնորհեաց. (Իսիւք.։)

Զսովորական հաւատն իմ հանդերձ առաքինաւէտ պարզամտութեամբն առից. (Պիտ.։)

Անընչասիրութիւն, պարզամտութիւն եւ անձին սրբութիւն. (Նար. երգ.։)

Պարզամտութեամբ խնդրէ։ Պարզամտութեամբ՝ ամենայն իրօք. (Լմբ. պտրգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պարզմտութիւն պարզմտութիւնք
accusatif պարզմտութիւն պարզմտութիւնս
génitif պարզմտութեան պարզմտութեանց
locatif պարզմտութեան պարզմտութիւնս
datif պարզմտութեան պարզմտութեանց
ablatif պարզմտութենէ պարզմտութեանց
instrumental պարզմտութեամբ պարզմտութեամբք