s.

obligation, bounden duty, bound.

s.

Պարտապանն գոլ. պարտիք. պարտականութիւն. եւ Յանցանք.

մինչեւ առցէ ի նմանէ եւս զդահեկանացն պարտականութիւն խոստման. (Յհ. կթ.։)

Ոչ խնդրեցաւ պարտապանութիւն վրիժուց չարախօսին մերոյ։ Զրախնդիր լինիս հեղուլ զարիւն իմ առանց բանի պարտապանութեան. (Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պարտապանութիւն պարտապանութիւնք
accusatif պարտապանութիւն պարտապանութիւնս
génitif պարտապանութեան պարտապանութեանց
locatif պարտապանութեան պարտապանութիւնս
datif պարտապանութեան պարտապանութեանց
ablatif պարտապանութենէ պարտապանութեանց
instrumental պարտապանութեամբ պարտապանութեամբք