adj.

(ի սեռ. Պիտոյ բառին). Պիտանի, պիտանացու.

Հայոց աշխարհս որպէս մեծ եւ պիտոյի աշխարհ է։ Այդ որ կարեւոր է մեզ եւ պարկաւորապէս պիտոյի, կնքով թագաւորին հաստատեա մեզ (Փարպ.։)