adj.

gouty.

Ուղղագոյն գրչութիւն բառիդ ՊԱՏԱԳՐՈՍ, զոր տեսցես.

էր պոտագրոս, եւ բժշկեցաւ։ Այր պոտագրոս, զի չկարէր նա ոչ գնալ եւ ոչ կալ. (Եւս. պտմ. ՟Ա. 13։ ՟Ղ. 41։)