ՊՌՈՏՈՆ կամ ՊՌՈՏԻՆ. Հայց. հոլով յն. բառիս բռօ՛դօս, բռօ՛դի. πρῶτος, -τη, -τον, -την . որ է Առաջին. ուստի պռոտոն կամ պռոտին Արմենիան՝ է ասել, զառաջին հայս։ Խոր. ՟Ա. 13։ թղթ. դաշ. եւ այլն։