s.

musk fruit or tree.

s.

Անուն անուշահոտ պտղոյ եւ ծառոյ նորա.

Լինի ի տայս սերկեւիլ, պտղախունկ, եւ նուշ. (Խոր. աշխարհ.) (տպ. պտղախակ)։ Ա՛յլ է եւ պտուղ խունկ, զոր տեսցես։