s.

cudgel, stick, wand.

s.

(լծ. գան). Գաւազան գանից. ձաղկիչ.

Զօդսն կոծել ջնօք ձեռնարկեն. (Փիլ. նխ. ՟ա.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աղջամղջին

Անջինջ

Առաջին, ջնում, ջնոց, ջնմէ, ջնոց

Արմատաջինջ

Բնաջինջ

Բնաջինջ առնեմ

Բնաջինջ լինիմ

Գիջին

Դժուարաջինջ

Զառաջին

Լիզաջինջ առնեմ

Կաղջին

Համայնաջինջ

Համաջինջ

Միջին, ջնոց

Ոջին

Ջինջ

Սաստկաջինջ

Սրբաջինջ

Վերջին, ջնոյ, ջնոց

Voir tout