adj.

of water, aqueous, waterish;

med.

— ուռոյց, hydrosarca;

med.

— փոշատնկութիւն, hydrocele.

adj.

Լցեալ ջրով. յորդաջուր. ջրայեղց. ոռոգեալ. տամկացեալ. ջրոտ.

Եղիցես որպէս զպարտէզ ջրալից. յն. արբուցեալ. (Ես. ՟Ծ՟Ը. 11։)

Ջրալից յորձանօք։ Ջրալից ամպովք։ Ջրալից միգով. (Նար. յովէդ.։)

Ջրալից էր երկիր իբրեւ զյատակ տան. (Վրդն. սղ.։)