cf. Ջրոտ.

adj.

Որոյ առատ է ջրի մասն կամ հիւթն. ջրջրկած ջրոտ. (որպէս ծուռ խաղող )

Մեծապտուղ եւ ջրջրուկ խաղողն ի նօսր եւ ի ցամաքային վայրքն տնկել. (Վստկ. ՟Ծ՟Ը։)