s.

goose;
արու —, gander;
ձագ —ի, gosling;
— վայրի, gannet, soland goose, anser bassanus;
— շչէ, the goose cackles.

s.

χήν anser. իտ. occa. Հաւ սպիտակ մեծամարմին՝ երկայնավիզ՝ ջրասէր՝ որպէս բադ մեծ.

Զարմասցուք դարձեալ ընդ հսկեցօղ ազգն սագաց. (Վեցօր. ՟Ը։)

Ճայեկ առ սագ աղաչէր, աղաչեմ, զի ուսուսցես ինձ նման քեզ սպիտականալ. (Մխ. առակ.։)

Մինչ պատանին էր, սագեր արածէր. (Հ=Յ. փետր. ՟Ա.։)

ՍԱԳ ՎԱՅՐԻ, կամ ՋՐԻՆ ՍԱԳՆ. ռմկ. շնօրօր. արաբ. նիհամ. Թռչուն կարմրագոյն ի ձեւ սագի։ (Բժշկարան.։)

Կաքաւք, եւ սագացն եւ խորդոցն ազգք յանապատս փախչին. (Փիլ. լիւս.։)

Մեծանունք եւ թանձրամարմինք հաւքն՝ փորն եւ թանձրն եւ սագն. (Փարպ.։) (Ի բառս գաղիանոսի գրի Սագ, որպէս յն. քինարին. այն է խին. եւ որպէս նենես, որ է նիդդա, այսինքն բադ)։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աղերսագիր, գրոյ, գրով

Աղիւսագործ

Աղիւսագործութիւն, ութեան

Ամսագիր, գրոյ

Ամսագլուխ

Անաքսագորաս, րայ

Անյուսագոյն

Գիսագերծ

Գիսագոյն

Դասագլուխ

Դասագրիմ, եցայ

Դասագրութիւն, ութեան

Երեսագիր, գրոյ

Լուսագար, աց

Լուսագարական

Լուսագարիմ, եցայ

Լուսագարութիւն, ութեան

Լուսագեղ

Լուսագնաց

Լուսագունտ

Voir tout