s.

start, thrill, cold shiver, shudder.

s.

ՍԱՐՍԱՓԻՒՆ ՍԱՐՍԱՓՈՒՄՆ. φρίκη horror. որ եւ ՍԱՐՍԱՓ. Դողումն. սոսկումն. քստմնութիւն. սարսուռ. ապշութիւն.

Յորժամ ստէպ ոք յօրանչիցէ, սարսափիւն գայ զոսկերօքն. (Եզնիկ.։)

Մահ յոյժ ահագին, եւ սարսափման լսողաց արժանաւոր։ Գործեաց եւ զանլուր եւ զանկարծելի չտրիս, եւ զսարսափման լսողաց արժանաւոր. (Խոր. ՟Գ. 16. եւ 24։)