s.

cf. Սարսափ.

s.

ՍԱՐՍԱՓԻՒՆ ՍԱՐՍԱՓՈՒՄՆ. φρίκη horror. որ եւ ՍԱՐՍԱՓ. Դողումն. սոսկումն. քստմնութիւն. սարսուռ. ապշութիւն.

Յորժամ ստէպ ոք յօրանչիցէ, սարսափիւն գայ զոսկերօքն. (Եզնիկ.։)

Մահ յոյժ ահագին, եւ սարսափման լսողաց արժանաւոր։ Գործեաց եւ զանլուր եւ զանկարծելի չտրիս, եւ զսարսափման լսողաց արժանաւոր. (Խոր. ՟Գ. 16. եւ 24։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif սարսափումն սարսափմունք
accusatif սարսափումն սարսափմունս
génitif սարսափման սարսափմանց
locatif սարսափման սարսափմունս
datif սարսափման սարսափմանց
ablatif սարսափմանէ սարսափմանց
instrumental սարսափմամբ սարսափմամբք