adj.

φρικώδης, φρικωδέστατος horrendus, terribilis. Սարսռալի, եւ սարսռալից. քստմնելի. եւ Ցրտագին. սոսկալի. ահագին.

Սարսռալի բարբառ, կամ իրաւունք, կամ ցաւակցութիւն, կամ կեանք։ (Ոսկ.անոմ.։ Արիստակ. մկրտ.։ Բրս. հց.։ Ածաբ. ժղ.։)

Եթէ սարսռալիքն ոչ զարհուրէցուցանեն, եւ հրճուելիքն ոչ յորդորեն, քարեղէն սրտի խօսիմք. (Բրս. ընչեղ.։)

Յուշ արար զառաջին զսարսռալիսն։ Զեւս սարսռալին ած ի մեջ, թէ հրեշտակն տաղտկացեալ ի չարեաց նոցա. (Ոսկ. եբր.։ Շ. ՟բ. պետ. ՟Ի՟Դ։)

Անբնակք մնացին (մասունք ինչ երկրի) յաղագս ստէպ ստէպ սարսռալի հասեալ կալաւ զերիկամունս ամենայն մարդկան. (Օրբել.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Սարսռալից

Voir tout