s.

cf. Սուգ.

s.

Սուգ առնուլն. եւ Սգաւոր կերպարան. տխրութիւն.

Ոչ կերայ ես ի նմանէ ի սգաւորութեան իմում. (Եփր. օրին.։)

Երկիր զձմեռային չսգաւորութիւն ի գարնանային յեղանակեալ վերանորոգումն. (Սհկ. կթ. արմաւ.։)

Ձմերային սգաւորութիւնն ի գարնանային բարեխառնութիւն օդոց յեղանակէր զփոփոխումն։ Քաղցր եւ հեշտալի գարուն ի ձմերային սգաւորութիւնս յեղանակեցաւ. (Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif սգաւորութիւն սգաւորութիւնք
accusatif սգաւորութիւն սգաւորութիւնս
génitif սգաւորութեան սգաւորութեանց
locatif սգաւորութեան սգաւորութիւնս
datif սգաւորութեան սգաւորութեանց
ablatif սգաւորութենէ սգաւորութեանց
instrumental սգաւորութեամբ սգաւորութեամբք