va.

cf. Սեւեմ.

ն.

μελαίνω nigrum reddo, nigrefacio. Տալ սեւանալ. սեաւ գործել. թխացուցանել. սեւցընել.

Երկաթ՝ ինքն պայծառանալովն ոչ սեւացուցանէ զհուրն. (Բրս. ծն.։)

Զնամփորտն կամի սեւացուցանել. (Ոսկ. ՟ա. տիմ.։)

Զմարմինս՝ զցայդ ցրտահարութեամբ սեւացուցանեն, եւ զցերեկ արեւակէզ առնելով եւ այլն. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես սեւացուցանեմ
դու սեւացուցանես
նա սեւացուցանէ
մեք սեւացուցանեմք
դուք սեւացուցանէք
նոքա սեւացուցանեն
Imparfait
ես սեւացուցանեի
դու սեւացուցանեիր
նա սեւացուցանէր
մեք սեւացուցանեաք
դուք սեւացուցանեիք
նոքա սեւացուցանեին
Aoriste
ես սեւացուցի
դու սեւացուցեր
նա սեւացոյց
մեք սեւացուցաք
դուք սեւացուցէք
նոքա սեւացուցին
Subjonctif
Présent
ես սեւացուցանիցեմ
դու սեւացուցանիցես
նա սեւացուցանիցէ
մեք սեւացուցանիցեմք
դուք սեւացուցանիցէք
նոքա սեւացուցանիցեն
Aoriste
ես սեւացուցից
դու սեւացուսցես
նա սեւացուսցէ
մեք սեւացուսցուք
դուք սեւացուսցջիք
նոքա սեւացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ սեւացուցաներ
դուք մի՛ սեւացուցանէք
Impératif
դու սեւացո՛
դուք սեւացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու սեւացուցանիջիր
դուք սեւացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու սեւացուսջի՛ր
դուք սեւացուսջի՛ք